Gingsjöns Waterdog

Gingsjöns Waterdog

BPH 20120814

Linus BPH 2012Posted by Karin Fredholm Wed, August 13, 2014 09:51:43

Linus har genomfört ett BPH-test 14/8-2012 i skk:s regi på Sandens Hundskola i Torslanda.
(BPH är en light-variant av gamla MH-testet.)
Anledningen till att det kommit till ytterligare ett test är för att det har varit något svårare att få tid för en icke bruksras. Min väninna har gått vanligt MH med sin hund och hon hade både skog och olika varierande terräng samt fler delmoment i varje steg så BPH är ngt mindre omfattande.

Testet kunde väljas med eller utan skott - jag valde med skott.

Testet kostade 600:- och registreras irl in på skk-hunddata, min testledare matade in resultatet i realtid medan hon bedömde min hund.


Länk till skk BPH -test >

Testet kändes bra särskilt vid lek, föremål, andra personer, och skott. Vid figurant var han först ngt skällig och vaksam men avslutade det hela med att springa fram till figuranten och hoppa upp på honom och slicka honom i ansiktet, fig var då fortfarande klädd i dräkt. Sedan tog han tag i figurantens hatt & ville leka med den. En person från ssrk var med som testledare och påpekade att jaktträning borde fungera ypperligt för min hund att hålla på med då han behöll fokus och var väldigt "på".
Min väninna tog några kortare filmer och tyvärr några lite för långa för att få lov att bli uppladdade på u-tube så jag lägger här nedanför upp några av de kortare.

Testledare: Anne-Catherine Edoff

Nedan är några olika moment som ingår (text från skk:s sida.)

'Momenten i BPH

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Följande moment ingår i BPH:

1. Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

Moment 1 Film på Linus:


2. Föremålslek

Film på Linus nr 1:Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

Moment 2 Film på Linus:

3. Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

Moment 3 Film på Linus:


4. Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

5. Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

Moment 5 film på Linus:


6. Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

Moment 6 Film på Linus:7. Underlag

Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

Moment 7 film på Linus:

8. Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.


Moment 8 Skott - film på Linus:  • Comments(0)//www.mylifestyle.se/#post140

BPH-test Gingsjöns Waterdog 20120814

Linus BPH 2012Posted by Karin Fredholm Thu, August 16, 2012 12:07:52

BPH-test Gingsjöns Waterdog 20120814

14 augusti åkte vi iväg till Sandens hundskola i Torslanda för att göra ett sk BPH-test.

DEt gick mycket bra och där fanns många toppoäng för de egenskaper en golden retriever främst står för. Även resultat som jag som "lekman" tycktes vara mer negativa var enligt testledarna bagatellartade saker som man lätt kan justera men reaktionerna kan vara bra egenskaper i jakten. Han var helt skottfast vilket gjorde mig mycket glad. Resultatet ligger redan inne på skk hunddata.

Nedan en film på momentet "Föremålslek". Mer info om detta test och filmer finns på hemsidan under fliken BPH

  • Comments(0)//www.mylifestyle.se/#post44